Mapping the Present

Hosted by Victoria Art Center

 

Atenți la dinamica schimbării din spațiul contemporan, cei 8 studenţi de la Departamentul Pictură al Universității Naţionale de Arte București (7 din clasa Profesorului Petru Lucaci) fac un exerciţiu de particularizare a discursului vizual în deplină sincronizare cu tendinţele actuale.
Răspunsurile individuale la ce ar putea să însemne pictura non-reprezentațională azi coagulează un demers unitar generaţional ce atrage atenţia asupra unui nou val de artiști capabili să dinamizeze prin discursul lor vizual scena artistică actuală.
Artiști:
Denisia Călin, Marta Ciopașiu, George Cristea, Lucian Hrisav, Alina Ion, Diana Ivan, Florentina Măriuț – Otari, Radu Pandele

……………………..………………….…….

Considering the change of dynamics in the contemporary art space, the 8 students from the Painting Department of the National University of Arts (7 from the class of Professor Petru Lucaci) are planning an exercise to customize the visual discourse in full synchronization with current trends.
The personal responses to what might mean non-representational painting today, coagulate a unitary generational approach that draws attention to a new wave of artists able to boost the local art scene through their peculiar visual speech.
Artists:
Denisia Călin, Marta Ciopașiu, George Cristea, Lucian Hrisav, Alina Ion, Diana Ivan, Florentina Măriuț – Otari ,Radu Pandele

Facebook Event

Sergiu Chihaia’s facebook post